Αναλυτική ενημέρωση για την ΑΡΣΙΣ υπάρχει στο: http://www.arsis.gr/

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στο:arsisathina@gmail.com, 2108259880
Επικοινωνήστε με την Εστία Προσφύγων στο:estiaprosfygon@gmail.com, 2109416210

Τραπεζικός Λογαριασμός για δωρεές - συνδρομές: ALPHA BANK 142 00 2002 00 8979
Τρέχοντας για τα παιδιά στο δρόμο: ALPHA BANK 142 00 2002 00 6623

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Εστία Προσφύγων - Μονάδα Υποδοχής και Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

Η Εστία Προσφύγων σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010, με στόχο να λειτουργήσει ως προτυποποιημένη δομή προστασίας νεοεισερχομένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Η δομή, παρέχει δωρεάν προσωρινή φιλοξενία,  διάρκειας έξι μηνών, σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα ως 12 ετών.
Στα πλαίσια λειτουργίας της Εστίας προβλέπεται, η παροχή πολλαπλών και πολυδιάστατων υπηρεσιών σε ενήλικες, κηδεμόνες αλλά και παιδιά, μέσα από την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού μοντέλου υποστήριξης. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην Εστία είναι:
  • Υποστήριξη και ενέργειες αποκατάστασης για οικογένειες με έναν ή και τους δύο γονείς 
  • Κοινωνική συμβουλευτική, πληροφόρηση και ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικα και ανήλικα μέλη των οικογενειών που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζουν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα 
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική κατάρτισης και εργασίας 
  • Νομική συμβουλευτική σε ότι αφορά στην διαδικασία κατάθεσης και απόκτησης ασύλου καθώς και εργασιακά θέματα 
  • Δημιουργικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και ενηλίκους
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ενήλικων μελών των οικογενειών που φιλοξενούνται, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξης τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Η δυναμικότητα της Εστίας είναι 48 ατόμων (8 μονογονεϊκές οικογένειες με τα παιδιά τους και 4 οικογένειες με δύο γονείς). Προτεραιότητα δίνεται στα πρόσωπα που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση (γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μονογονεϊκές πολύτεκνες οικογένειες κλπ).

Εστία Προσφύγων: Λεωφόρος Συγγρού 352, Καλλιθέα
τηλ. 210 9416210, 210 9416242 (fax), e-mail: estiaprosfygon@gmail.com