Αναλυτική ενημέρωση για την ΑΡΣΙΣ υπάρχει στο: http://www.arsis.gr/

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στο:arsisathina@gmail.com, 2108259880
Επικοινωνήστε με την Εστία Προσφύγων στο:estiaprosfygon@gmail.com, 2109416210

Τραπεζικός Λογαριασμός για δωρεές - συνδρομές: ALPHA BANK 142 00 2002 00 8979
Τρέχοντας για τα παιδιά στο δρόμο: ALPHA BANK 142 00 2002 00 6623

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Προκήρυξη για 1 κοινωνικό επιστήμονα στην ΑΡΣΙΣ Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, επιστήμονα, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης προκειμένου να εργαστεί σε νέο πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 04 /05 / 2014.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Προκήρυξη για 4 δικηγόρους στην ΑΡΣΙΣ Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η Αρσις ζητάει 4 δικηγόρους πλήρους απασχόλησης για να εργαστούν στο νέο της πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2014.
Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ