Αναλυτική ενημέρωση για την ΑΡΣΙΣ υπάρχει στο: http://www.arsis.gr/

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στο:arsisathina@gmail.com, 2108259880
Επικοινωνήστε με την Εστία Προσφύγων στο:estiaprosfygon@gmail.com, 2109416210

Τραπεζικός Λογαριασμός για δωρεές - συνδρομές: ALPHA BANK 142 00 2002 00 8979
Τρέχοντας για τα παιδιά στο δρόμο: ALPHA BANK 142 00 2002 00 6623

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Απολογισμός Δράσεων 2009-2011

Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κερδοσκοπική κοινωνική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους – νέες που ζουν σε μειονεκτικές συνθήκες και αντιμετωπίζουν προβλήματα στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της ΑΡΣΙΣ αφορούν κύρια στην πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης των νέων και στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που ζουν σε δυσμενείς συνθήκες και συναντούν σοβαρές δυσκολίες και εμπόδια στην προσπάθειά τους για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της η ΑΡΣΙΣ σήμερα λειτουργεί γραφεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βόλο, Αλεξανδρούπολη και Τίρανα – Αλβανία, όπου μέσα από τις δομές της προσφέρει τις υπηρεσίες:
v   Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική: υποδοχή και ενημέρωση, κοινωνική πληροφόρηση, ατομική και ομαδική συμβουλευτική και στήριξη, εκπαιδευτική ενίσχυση, στήριξη της οικογένειας, σύνδεση με άλλους φορείς και παραπομπές κ.α..
v    Φιλοξενία για περιπτώσεις παιδιών παραμελημένων ή κακοποιημένων και ασυνόδευτων ανηλίκων.
v    Προετοιμασία και ένταξη στην απασχόληση: παροχή ατομικού και ομαδικού επαγγελματικού προσανατολισμού, σύνδεση με φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημιουργία δικτύου εργοδοτών, τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, στήριξη και παρακολούθηση μετά την τοποθέτηση.
v    Νομική συμβουλευτική: νομική πληροφόρηση και συμβουλευτική, ομαδικοί κύκλοι εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις διακρίσεις.
v    Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τα οποία απευθύνονται σε αναλφάβητους νέους, σε νέους αλλοδαπούς ή σε νέους που πηγαίνουν σχολείο με τη μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας, με στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής.
v    Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου: εργαστήρια στα οποία οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες γκράφιτι, φωτογραφίας, χειροτεχνίας κ.λ.π. έχοντας ως στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ομαδικότητας.

ΔΟΜΕΣ

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (Κ.Υ.Ν.) - Θεσσαλονίκη
Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων αποτελεί την πρόταση της ΑΡΣΙΣ για την υποστήριξη νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους που βιώνουν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση παρέχοντας συμβουλευτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα παιδιά νέοι και νέες μπορούν να επισκέπτονται το χώρο του Κ.Υ.Ν. καθημερινά για:
 • μαθήματα αλφαβητισμού
 • μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
 • δημιουργική απασχόληση
 • κατασκευές – κόσμημα
 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • ενημέρωση σε θέματα αναζήτησης εργασίας και δικαιωμάτων
 • συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας
Τα στελέχη οι εθελοντές και οι εθελόντριες του ΚΥΝ υποστηρίζουν εκτός από τα παιδιά και τις οικογένειές τους προσπαθώντας να έχουν μια συνολικότερη εικόνα της κατάστασης και να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης και την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.
Για ένα έτος υποστήριξε το πρόγραμμα Mobile School σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, δηλαδή ένα κινητό σχολείο για τις ανάγκες των παιδιών που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσα από την άτυπη εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς η παρέμβαση γίνεται στους δημόσιους χώρους στους οποίους εργάζονται τα παιδιά. Μέσα από δέκα εναλλασσόμενους πίνακες επιτυγχάνονται: ο αλφαβητισμός, δημιουργική θεραπεία, εκπαίδευση σε θέματα υγείας (ναρκωτικά, κακοποίηση).

Δράση για την Καταπολέμηση, Διακίνησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών
Η εικόνα παιδιών που δουλεύουν καθημερινά στο δρόμο έχει γίνει πια πολύ οικεία σε όλους και όλες εμάς. Παιδιά που αντί να απολαμβάνουν τις χαρές της παιδικής ηλικίας αναγκάζονται  πολλές φορές να πουλήσουν μικροαντικείμενα και να επαιτούν.
Η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει σταθερά στο φαινόμενο αυτό από τα πρώτα χρόνια της δράσης της. Κάνει δουλειά στο δρόμο (STREETWORK) καταγράφοντας τα περιστατικά εκμετάλλευσης παιδιών και στη συνέχεια ερχόμενη σε επαφή με το παιδί και την οικογένειά του. Στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης προωθεί, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για το παιδί κάθε φορά, είτε τον επαναπατρισμό του –παλαιότερα στην Αλβανία τα τελευταία χρόνια στην Βουλγαρία και Ρουμανία- ή την υποστήριξή του για ομαλή ένταξη εδώ. Παράλληλα παρακολουθεί το θέμα της εκπαίδευσής του και παρέχει στο ίδιο και στην οικογένειά του ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση και τη δυνατότητα να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς σε περίπτωση ακόμα πιο δύσκολων καταστάσεων.

Δράσεις σε οικισμούς Ρομά
Οικισμός Ρομά Περαία, Θεσσαλονίκη
Συνεργάτες της ΑΡΣΙΣ, που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες και δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Νέων συμμετέχουν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά και ψυχοκοινωνικής στήριξης, στον καταυλισμό Ρομά στην Περαία Θες/νίκης, στην περιοχή Κεραίες. Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στόχος της συστηματικής παρουσίας και παρέμβασης στον καταυλισμό αποτελεί:
- η διευκόλυνση της πρόσβασης  των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση
- η παρακολούθηση και στήριξη της σχολικής φοίτησης
- η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους
- η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης διαβίωσης και σχολικής φοίτησης
- η διασύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας
- η διασύνδεση της κοινότητας Ρομά με φορείς και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
Πέρα από την πλαισίωση των παραπάνω δράσεων από εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες η ΑΡΣΙΣ από το τέλος Απρίλιο του 2012 επισκέπτεται τον εν λόγω καταυλισμό σε εβδομαδιαία βάση με την ομάδα του Mobile School.

Οικισμός Ρομά «Αγία Σοφία», Θεσσαλονίκη
Η κατάσταση στην οποία ζουν οι περιθωριοποιημένες ομάδες καθρεφτίζει κάθε φορά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τον κυρίαρχο πληθυσμό.
Στον Οικισμό Ρομά «Αγίας Σοφίας» μένουν πάνω από 1500 άτομα σε λυόμενες κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί από τη Νομαρχία. Σε ένα από αυτά τα λυόμενα που έχει παραχωρηθεί στην ΑΡΣΙΣ, γίνονται μαθήματα αλφαβητισμού, συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα, ενημέρωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης. Ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή των αναγκών του Οικισμού και των κατοίκων του. 

Β. «ΣΥΜΠΡΑΞΗ» - Τράπεζα συλλογής και διανομής ειδών άμεσης ανάγκης. Θεσσαλονίκη
Η ΑΡΣΙΣ έχει οργανώσει ειδικό αποθηκευτικό χώρο συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης και καθημερινής χρήσης που προσφέρονται από ευαισθητοποιημένους πολίτες και επιχειρήσεις. Στο χώρο αυτό συλλέγονται ρούχα, είδη ιματισμού, βρεφικά- παιδικά είδη, παιχνίδια, βιβλία, οικιακές συσκευές, έπιπλα, τρόφιμα κ.α.
Τα είδη αυτά συγκεντρώνονται, κατηγοριοποιούνται και μοιράζονται σε άστεγους και άπορους ανθρώπους που προσεγγίζουν την ΑΡΣΙΣ μέσα από την Κοινωνική της Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, σε ιδρύματα, γηροκομεία, φυλακές και φορείς που υποστηρίζουν αντίστοιχους πληθυσμούς, σε οικισμούς Ρομά και γενικότερα σε οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Σημαντική δράση είναι, επίσης, η πραγματοποίηση ενεργειών ανθρωπιστικής βοήθειας, σε άλλες χώρες όπως η Αλβανία ως ενίσχυση των προγραμμάτων που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ κατά της παράνομης διακίνησης παιδιών, ή σε περιοχές όπου δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες από φυσικές καταστροφές.

Γ. ΞΕΝΩΝΕΣ
 • Ξενώνες υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο -  Μακρυνίτσα, Βόλος και Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
Μακρυνίτσα, Βόλος
Δημιουργήθηκε το 2006 με τη συνεργασία της ΑΡΣΙΣ και του φιλανθρωπικού σωματείου Ελληνική Μέριμνα Βόλου, που διέθεσε για τον σκοπό αυτό  διώροφο κτίριο δυναμικότητας 30 κλινών στην περιοχή της Μακρινίτσας. Ο ξενώνας  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πρόγραμμα: «Κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο και προσφύγων- Μέτοικος»)
Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
Ο ξενώνας δημιουργήθηκε το 2009 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα κτίρια και τους χώρους φιλοξενίας διέθεσε στην ΑΡΣΙΣ το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ξενώνας είναι δυναμικότητας 22 κλινών και βρίσκεται στην περιοχή της παλαιάς παιδόπολης του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους ξενώνες περιλαμβάνουν:
-        Διαμονή, διατροφή και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
-        Νομική βοήθεια στη διαδικασία αίτησης χορήγησης ασύλου
-        Πληροφόρηση
-        Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
-        Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
-        Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε συνεργασία με τις τοπικές νοσοκομειακές μονάδες και αγωγή υγείας.
-        Προώθηση σε εκπαιδευτικές δράσεις
-        Διευκόλυνση της προσαρμογής και ένταξης στην τοπική κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα
-        Οργάνωση επιμορφωτικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και διασύνδεση με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
-        Προετοιμασία και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση
-        Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού με σκοπό την κοινωνική στήριξη του κέντρου και τη διευκόλυνση της ένταξης των φιλοξενουμένων 
Η λειτουργία των ξενώνων συνδέεται με το δίκτυο δράσεων και παραπομπών που έχει οργανώσει η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων. Συνεργάτες της ΑΡΣΙΣ συναντούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους στους χώρους κράτησης των αστυνομικών Διευθύνσεων Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τις αστυνομικές Διευθύνσεις άλλων περιφερειακών πόλεων επιλαμβάνονται όλων των διαδικασιών και νόμιμων ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των νέων, όπως προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την ελληνική νομοθεσία. Στόχος είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών που θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση τους και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την προσαρμογή και ένταξη στην ελληνική πραγματικότητα με στόχο την αυτονομία.
 
 • Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας κακοποιημένων – παραμελημένων ανηλίκων «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ» -  Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
Το «Σπίτι Της ΑΡΣΙΣ» αποτελεί ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας και λειτουργεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.. Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους θύματα παραμέλησης , κακοποίησης, παράνομης εμπορίας και διακίνησης, παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω,  οικογενειακών ή κοινωνικών- οικονομικών συνθηκών. Η δυναμικότητα του είναι έως 14 παιδιά ηλικίας από 6-17 ετών.
Στόχος της λειτουργίας του είναι αφενός να καλυφθεί άμεσα η ανάγκη στέγασης ενός παιδιού σε κίνδυνο και αφετέρου να δοθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα στους φορείς για τη διερεύνηση και εξεύρεση της καταλληλότερης μόνιμης λύσης για τη φροντίδα του παιδιού. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία το ίδιο το παιδί να προετοιμαστεί ομαλά για τη μετάβαση τους στην οικογένεια ή σε άλλα σχήματα παιδικής προστασίας (ανάδοχες οικογένειες, ιδρύματα, κλπ.).
Η εισαγωγή ενός παιδιού στον ξενώνα γίνεται ύστερα από αίτημα της εισαγγελίας και των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.

 • «Εστία Προσφύγων» -Μονάδα Υποδοχής και Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο - Αθήνα
Είναι μια προ-τυποποιημένη δομή προστασίας νεοεισερχομένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Η δομή, παρέχει δωρεάν προσωρινή φιλοξενία,  διάρκειας έξι μηνών, σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα ως 12 ετών.
Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010 και η συνέχιση της λειτουργίας του επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Το κτίριο (Μυστακίδειο Ίδρυμα) στο οποίο στεγάζεται ο ξενώνας είναι παραχωρημένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και από αυτό στην ΑΡΣΙΣ.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εστίας πραγματοποιείται παροχή πολλαπλών και πολυδιάστατων υπηρεσιών σε ενήλικες, κηδεμόνες αλλά και παιδιά, μέσα από την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού μοντέλου υποστήριξης. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην Εστία είναι:
-        Διαμονή, διατροφή και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.
-        Υποστήριξη και ενέργειες αποκατάστασης για οικογένειες με έναν ή και τους δύο γονείς
-        Κοινωνική συμβουλευτική, πληροφόρηση και ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικα και ανήλικα μέλη των οικογενειών που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζουν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα
-        Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική κατάρτισης και εργασίας
-        Νομική συμβουλευτική σε ότι αφορά στην διαδικασία κατάθεσης και απόκτησης ασύλου καθώς και εργασιακά θέματα
-        Δημιουργικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και ενηλίκους
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ενήλικων μελών των οικογενειών που φιλοξενούνται, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξης τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Η δυναμικότητα της Εστίας είναι 48 ατόμων (8 μονογονεϊκές οικογένειες με τα παιδιά τους και 4 οικογένειες με δύο γονείς). Προτεραιότητα δίνεται στα πρόσωπα που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση (γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μονογονεϊκές πολύτεκνες οικογένειες κλπ).

 • Δράσεις για την Προσέγγιση – Αρωγή και Δράσεις για την Υποδοχή Νεοεισερχόμενων από την περιοχή του Έβρου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ξενώνας  προσωρινής  φιλοξενίας νεοεισερχόμενων ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο - Αλεξανδρούπολη, Έβρος
Η ΑΡΣΙΣ στο Ν. Έβρου ξεκίνησε τη δράση της τον Απρίλιο του 2011, με την  υλοποίηση του προγράμματος  του Υπουργείου  Υγείας  «Σχέδιο Δράσεων για την Προσέγγιση και Αρωγή Νεοεισερχόμενων στη Χώρα μας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010.
Το πρόγραμμα είχε 4μηνη διάρκεια και περιελάμβανε την προσέγγιση, αρωγή, ψυχοκοινωνική στήριξη, τη φιλοξενία, την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την εν γένει διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων νεοεισερχόμενων στη χώρα μας ασυνόδευτων ανηλίκων που είτε βρίσκονται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης είτε έχουν πρόσφατα εξέλθει από χώρο κράτησης και παραπέμπονται για φιλοξενία και αρωγή σε εξειδικευμένα κέντρα και φορείς.
Από τον Οκτώβριο συστάθηκε το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας  «Μέτοικος» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων,  εξακολουθεί να παρέχει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες  αρωγής και υποστήριξης στα κέντρα κράτησης όπως και στο χώρο της, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, έχοντας πλέον τη δυνατότητα ολιγοήμερης φιλοξενίας των ανηλίκων.  Η ΑΡΣΙΣ- Γραφείο Αλεξανδρούπολης φροντίζει για την μετάβαση των ανηλίκων και λειτουργεί και η ίδια ως ενδιάμεσος- μεταβατικός σταθμός προς άλλες δομές φιλοξενίας των ανηλίκων.
Οι δράσεις της ΑΡΣΙΣ στο  Ν. Έβρου στα πλαίσια της υποστήριξης και αρωγής των  ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης περιλαμβάνουν:
- Συνεντεύξεις-λήψη Κ.Ι. στους χώρους κράτησης
- Ενημέρωση δικαιωμάτων
- Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
- Βελτίωση των συνθηκών κράτησης
- Διευκόλυνση της μετάβασης των ανηλίκων σε δομές φιλοξενίας
- Μετά-παρακολούθηση ,διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης
- Ενημέρωση- προβολή προγράμματος, ευαισθητοποίηση- αγωγή κοινότητας
- Στο πλαίσιο της υποστήριξης και αρωγής των φιλοξενουμένων του γραφείου Αλεξ/πολης αναπτύσσονται δράσεις, όπως:
- Συνεντεύξεις, κοινωνική έρευνα, επαφή-διασύνδεση με την οικογένεια
- Κάλυψη βασικών αναγκών (τροφή, στέγη, ένδυση) και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
- Κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη
- Συμμετοχή σε ομάδες όπως: ομάδα εκμάθησης γλώσσας, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, όπως ομάδα εικαστικών( πηλοπλαστικής, κολάζ και ζωγραφικής)
- Δράσεις αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, όπως  παιχνίδια, προβολή ταινιών
- Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες
- Μετάβαση στις κατάλληλες δομές
*Τις ομάδες και τις δράσεις ελεύθερου χρόνου υλοποιούν τα στελέχη της ΑΡΣΙΣ, όπως και εκπαιδευμένο εθελοντικό δυναμικό.

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ, Θεσσαλονίκη
H ΑΡΣΙΣ στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Πρόσφυγες, Μετανάστες, Άπορους, Μονογονεικές οικογένειες, Άστεγους, Ρομά) στην προσπάθεια τους για ομαλή ένταξη – επανένταξη στην κοινωνία και πιο συγκεκριμένα επιδιώκει την υποστήριξη ανθρώπων που λόγω δυσχερών συνθηκών ζωής κινδυνεύουν να βρεθούν αποκλεισμένοι στο περιθώριο.
Η Υπηρεσία υποστηρίζει ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και προσφέρει:          
- Την ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική: υποδοχή και ενημέρωση των ατόμων, κοινωνική πληροφόρηση, ατομική και ομαδική συμβουλευτική και στήριξη.
- Ρουχισμό, διατροφή και άλλα είδη άμεσης ανάγκης, σε συνεργασία με τη ΣΥΜΠΡΑΞΗ. 
- Νομική βοήθεια.
- Διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες.
Επίσης, μέσα στο πλαίσιο των δράσεων για τους αστέγους πραγματοποιείται κατά περίσταση και κοινωνική εργασία στο δρόμο από κοινωνικούς επιστήμονες κι εκπαιδευμένους εθελοντές.

Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ, ΤΙΡΑΝΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ
Η δομή αυτή δημιουργήθηκε στα τέλη του 2005 στα Τίρανα έπειτα από τριετή περίπου διακρατική συνεργασία της ΑΡΣΙΣ με τοπικούς και διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στην γειτονική χώρα για την προστασίας των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της δομής είναι η υποστήριξη του διεθνικού δικτύου μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών τόσο με κυβερνητικούς φορείς όσο και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.  Η ύπαρξη του δικτύου διευκολύνει την επικοινωνία και επισπεύδει διαδικασίες που αφορούν στην κοινωνική ένταξη παιδιών Αλβανικής καταγωγής, θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης.  Πρωταρχικό ρόλο παίζει η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας στην χώρα προέλευσης (Αλβανία) προκειμένου να διευκρινιστεί εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να επιστρέψει το παιδί πίσω και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του.  Πάντα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και βασιζόμενοι στην εκάστοτε κοινωνική έρευνα οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς (Εισαγγελείς ανηλίκων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αλβανικό Υπουργείο Εσωτερικών κτλ) ορίζουν είτε την επανένταξή του στην Αλβανία είτε την ένταξή του στην Ελλάδα (χώρα προορισμού).  Ο ρόλος της ΑΡΣΙΣ είναι πάντοτε υποστηρικτικός παρέχοντας εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του.
Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ακολουθώντας το μοντέλο των Κέντρων Υποστήριξης Νέων της Ελλάδας.  Υποδέχεται καθημερινά παιδιά και νέους από 5 ως 18 ετών παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και απομάκρυνση τους από το περιθώριο.  Στόχος του Κέντρου είναι η προστασία των παιδιών που εργάζονται στον δρόμο και η πρόληψη αρνητικών φαινομένων όπως αυτό της παιδικής εργασίας και της εμπορίας.  Η παρέμβαση της ΑΡΣΙΣ στηρίζεται στις υπηρεσίες που παρέχει η ίδια η Οργάνωση αλλά και στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο πεδίο.  Ένα δυναμικό δίκτυο παραπομπών ενισχύει και συντονίζει τις προσπάθειες που γίνονται για την πιο αποτελεσματική προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 
Στο πλαίσιο των δράσεων του κέντρου παρέχονται τα παρακάτω εργαστήρια και υπηρεσίες τόσο μέσα στο ίδιο το κέντρο όσο και εκτός αυτού:
- Μαθήματα ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής καθώς και ενισχυτική διδασκαλία
- Δημιουργικά εκπαιδευτικά εργαστήρια
- Ψυχοκοινωνική υποστήριξης σε παιδιά και γονείς
- Νομική συμβουλευτική σε γονείς
- Φαρμακευτική κάλυψη
- Σχολικές εγγραφές και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών
- Εφαρμογή κοινωνικής εργασίας στο δρόμο για τον εντοπισμό παιδιών θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης
- Παρεμβάσεις στις κοινότητες με την μέθοδο Ludobus που υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα
- Τράπεζα ρουχισμού και δυνατότητα φροντίδας προσωπικής υγιεινής
- Ομάδες συζήτησης με εφήβους

ΣΤ. ΚΟΖΑΝΗ
Το Γραφείο της ΑΡΣΙΣ στην Κοζάνη δημιουργήθηκε το 2007 και λειτουργεί σε εθελοντική βάση. Οργανώνει παρεμβάσεις, υπηρεσίες και προγράμματα για την υποστήριξη των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στόχος της είναι η κάλυψη του κενού στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επιφέρει, ενισχύοντας, παράλληλα, τη φωνή και τη δράση των ενεργών πολιτών, μέσα από την ανάπτυξη και την προώθηση του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο.
Οι δράσεις της ΑΡΣΙΣ στην Κοζάνη, πλαισιώνονται, σήμερα, από 100 εθελοντές και στοχεύουν στην υποστήριξη:
- της σχολικής φοίτησης,
- της προστασίας του παιδιού,
- των γυναικών,
- των μεταναστών,
- των θυμάτων κακοποίησης και
- όσων συμπολιτών μας απειλούνται ή ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Α. Για την ένταξη ατόμων αιτούντων άσυλο
Από τον Δεκέμβριο του 2009 ως και τον Ιούνιο του 2010 υλοποιήθηκε στην ΑΡΣΙΣ το πρόγραμμα «Προσφύγων Μέρας Κάματος» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων – Συμπληρωματική Προκήρυξη. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στην οργάνωση γραφείου εργασίας με στόχο την προετοιμασία, υποστήριξη και προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω των παρακάτω δομικών στοιχείων:
- ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών συμβουλευτικής απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές σκοπός ήταν η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και η διατήρηση της θέσης εργασίας
- καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των νέων του πληθυσμού στόχου, με την ανεξαρτητοποίηση και την αυτονόμησή τους.
Από το Σεπτέμβριο του 2010 ως και τον Ιούνιο του 2011 υλοποιήθηκε στην ΑΡΣΙΣ το έργο «Refugees Start: Ξεκίνημα Ένταξης και Έκφρασης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2009 που έχει ως στόχο την λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας, τη λειτουργία Γραφείου Προετοιμασίας για την Εργασία, καθώς επίσης και τη λειτουργία τεσσάρων εργαστηρίων: τέχνης με τη μεθοδολογία του art therapy, θεάτρου, μουσικής και τέχνης (graffiti) για την κοινοτική παρέμβαση.
Από τον Ιούλιο του 2011 υλοπιείται  ως και τον Ιούνιο του 2012 στην ΑΡΣΙΣ το έργο «SIMPLE CULTURE» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010 που έχει ως στόχο την λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας καθώς επίσης και τη  λειτουργία δύο εργαστηρίων, θεάτρου και μουσικής.

Β. Εκπαίδευση - Σχολεία
Σε τακτική βάση εξειδικευμένα στελέχη της ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνουν σε  σχολεία –ως επί τω πλείστον γυμνάσια και λύκεια- με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από βιωματικές ασκήσεις. Στόχος της δράσης αυτής είναι να μπουν οι συμμετέχοντες-μαθητές σε μία αρχική διαδικασία επαφής με τις επιθυμίες τους, οι οποίες αποτελούν, μέσα από προσαρμογές που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες, την πρώτη ύλη για τον καθορισμό των δικαιωμάτων. Από το 2006 πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Διαπολιτισμικά και Γενικά Λύκεια και παράλληλα αναπτύσσεται συνεργασία με εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους στην εμψύχωση και ενδυνάμωση νέων.

Γ. Απασχόληση – Καταπολέμηση της ανεργίας
Από τον Απρίλιο του 2009 ως τον Απρίλιο του 2011 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το 2ετές πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Μετανάστες/τριες: Συν-Ανάπτυξη», το οποίο αναφέρεται στην παροχή εξειδικευμένων και πολύ-επίπεδων υπηρεσιών σε 2000 μετανάστες και τις οικογένειές τους, για τις οποίες διαπιστώνονται μέσω ειδικών και καινοτομικών εργαλείων προβλήματα ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, από Δομές κοινωνικής υποστήριξης του μη κυβερνητικού τομέα και οργανισμούς του Δημοσίου. Η παρέμβαση αναπτύσσεται στα επίπεδα του ατόμου-μετανάστη/στριας, των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των μηχανισμών υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης, δημιουργώντας τρία συστήματα, το σύνολο των οποίων συγκροτεί πρότυπο ολοκληρωμένης παρέμβασης υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ 2004-2009  (50%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (50% ).

Δ. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού – Παρέμβαση σε χώρους κράτησης
Η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει σε όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και τους χώρους κράτησης νέων στην περιοχή εμβέλειας Αττικής, και συγκεκριμένα: Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα και στη Γυναικεία Φυλακή Θήβας από τη στιγμή που μετακινήθηκε από τον Κορυδαλλό.
Η δράση σε χώρους εγκλεισμού έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, έκφρασης και επικοινωνίας, ώστε ο χρόνος του εγκλεισμού να μην κυλά στην απομόνωση και την αδράνεια. Ακόμα, η ΑΡΣΙΣ επιχειρεί  να κτίσει μια σταθερή και μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στον «περιορισμό» και την ελευθερία, μέσα από την άρση των προκαταλήψεων και την υποστήριξη μετά την αποφυλάκιση.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Μάιος- Ιούλιος 2011 πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα ένα εργαστήρι τοιχογραφίας και εκπαίδευσης στις εικαστικές τέχνες. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε με χορηγία από το Ίδρυμα Λεβέντη. Σε αυτό συμμετείχαν δύο εθελοντές, ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου και ένα στέλεχος- συντονιστής της δράσης. Στη δράση συμμετείχαν 14 νέοι κρατούμενοι.
Επίσης, το εργαστήρι χειροτεχνίας «Λόγος και Ύφασμα», το οποίο λειτουργεί στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού από το 2002, με  στόχο να δίνεται η ευκαιρία για δημιουργική έκφραση σε όσες κρατούμενες το επιθυμούν, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση σε τεχνικές στη δουλειά με ύφασμα όσο και στην επικοινωνία με τις κρατούμενες, την υποστήριξη και την εμψύχωσή τους. Η δουλειά των κρατουμένων βγαίνει προς τα έξω με εκθέσεις που γίνονται στα γραφεία τις ΑΡΣΙΣ, στο εργαστήρι κουκλοθέατρου «ΜΑΙΡΗΒΗ», καθώς επίσης και σε φιλανθρωπικά bazaar. Τα χρήματα από τις πωλήσεις των έργων κατατίθενται στους λογαριασμούς των κρατουμένων. Το εργαστήρι «Λόγος και Ύφασμα» συνεχίζει τη δράση του στη Γυναικεία Φυλακή Θήβας, με επισκέψεις μία φορά την εβδομάδα, και με βασικό εκφραστή της ιδεολογίας και του τρόπου δουλειάς τους τη φράση «δεν μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά μπορούμε να φέρουμε τα μέσα έξω».
Στο σωφρονιστικό κατάστημα στα Διαβατά του Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται σταθερά παρόμοιες παρεμβάσεις. Πρόσφατα, το 2011 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τη θεατρική αγωγή σε χώρους εγκλεισμού με τίτλο «Prison Art Society» και διάρκεια ως το 2013. Επιπλέον, εφαρμόζει σε συνεργασία με τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης το θεσμό της κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους παραβάτες στα πλαίσια των αναμορφωτικών μέτρων του ποινικού κώδικα.
Η παρέμβαση στα καταστήματα κράτησης συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία της αποφυλάκισης και την ομαλή επανένταξη. Τον τελευταίο χρόνο 15 πρώην κρατούμενοι/-ες με την συνεργασία των στελεχών της ΑΡΣΙΣ με επιτυχία κατόρθωσαν να έχουν δουλειά, σταθερούς τόπους διαμονής και προοπτικές ζωής.

Ε. Δράσεις για το Δικαίωμα στην Κατοικία και την Στέγη
Η ΑΡΣΙΣ ανέλαβε πρωτοβουλία το 2005 για την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για το Δικαίωμα στην Στέγη και Κατοικία σε συντονισμό με τη στρατηγική της FEANTSA – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων που δουλεύουν με αστέγους – στην οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για αρκετά χρόνια. Η πρωτοβουλία αυτή είχε μια σειρά από συναντήσεις εργασίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρουσιάσεις και ομιλίες, άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις . Το αποτέλεσμα της δικτύωσης και της εκπροσώπησης ελληνικών οργανώσεων που δουλεύουν με αστέγους σε συναντήσεις στην Ελλάδα είναι γεγονός  όπως και η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και συνέδρια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πήρε την νομική μορφή τον Δεκέμβριο του 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση κειμένων, τα οποία διαβιβάστηκαν στα αρμόδια Υπουργεία:
Ιανουάριος 2010 - Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου Νόμου «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα». 
- 9.3.2010 - Υπουργείο Δικαιοσύνης: Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προετοιμαζόμενο Σχέδιο Νόμου με τίτλο  «Βελτιώσεις της νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες και ίδρυση νομικού προσώπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόποινων πράξεων από ανηλίκους».
- Ιούνιος 2010 – Βουλή: Παρατηρήσεις για το σχετικό Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση.
17.5.2010 - Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Συνήγορος του Πολίτη: Επιστολή με θέσεις της ΑΡΣΙΣ σχετικά με τη δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανηλίκους και νέους - νομική βοήθεια http://www.arsis.gr/nomiki_voithia_se_anilikous_nearous_enilikous_2010.pdf .
- 4.10.2010 - Υπουργείο Εργασίας: Παρατηρήσεις επί του «Σχεδίου Νόμου για τις Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας», με επισημάνσεις και προτάσεις μας
- 1.11.2010 - Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή: Επιστολή για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα, με θέσεις και  προτάσεις της ΑΡΣΙΣ.
- Το τελευταίο εξάμηνο του 2010 επιχειρήθηκε διαβούλευση για την άμεση αξιοποίηση της εμπειρίας των Κέντρων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα είναι πιστοποιημένο κέντρο ΣΥΥ από το 1998 - και την αναγκαιότητα ενεργοποίησης προγραμμάτων παρόμοιων των Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση. Στην διαβούλευση αυτή έγιναν επαφές με το Υπουργείο Εργασίας (Υπουργό, Γενικό Γραμματέα, Συμβούλους και Υπηρεσιακά στελέχη), με τον ΟΑΕΔ, και συμβούλους του γραφείου του πρωθυπουργού. Η διαβούλευση συνεχίζεται και στο 2011 με στόχο την ενσωμάτωση στους σχεδιασμούς των πολιτικών και των πόρων στην σημερινή συγκυρία να αξιοποιηθεί η εμπειρία των ΚΕΣΥΥ και το επιστημονικό, μεθοδολογικό και κοινωνικό κεφάλαιο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργασίας για την Υποστήριξη των Νέων (ΔΙΣΥΝ) ως πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής αρχικά και ως μέλος στην συνέχεια.
Συμμετοχή στο Δίκτυο ΜΚΟ για την σύνταξη της Εναλλακτικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού (2001-2009) ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και επί μέρους ομάδων εργασίας.
Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας στις εκλογές ως πρόεδρος του Δ.Σ.
Συμμετοχή στο Δίκτυο BECAN Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών - Ιούνιος 2010.
Συμμετοχή στο δίκτυο SCEP (Separated Children European Program) – Δεκέμβριος 2010.
Συμμετοχή στο δίκτυο «Eurochips», το οποίο δουλεύει στην υποστήριξη παιδιών κρατουμένων σε 14 ευρωπαϊκές χώρες – Δεκέμβριος 2010.
Συμμετοχή στην Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου για το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία, στο οποίο συμμετέχουν 21 οργανώσεις.
ARIADNE – Network against Human Trafficking and Human Rights for SE and Eastern Europe.
CRIN - Child Rights Information Network
EAPN - European Anti-Poverty Network
FEANTSA - European Federation of National Organizations Working for the Homeless
SEECRAN - Southeast European Child Rights Action Network
DYNAMO InternationalNetwork of Streetworkers

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2010
   Κατά τη διάρκεια του έτους η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στην διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου “INVISIBLE WOUNDS: migrants integration through welcome, solidarity and participation” στις 25-26/2/2010 στην Αθήνα σε συνεργασία με το SMES EUROPA (Mental   Health   and   Social  Exclusion European Net).
Στις 14/6/2010 στελέχη της ΑΡΣΙΣ συμμετείχαν στην ημερίδα του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνία, έγκλημα εθελοντισμός: Η συμβολή δικτύων εθελοντικής δράσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.»
Η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στις 30/10/2010 στην Ημέρα Διαφορετικότητας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στο «19ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαίδευσης στην Εθελοντική Δράση» στις 21-24/10/2010 παρουσιάζοντας την μεθοδολογία δουλειάς με εθελοντές στους τομείς δράσης της ΑΡΣΙΣ.
Όπως κάθε χρόνο, η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε τον Ιούλιο στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο Άλσος Γουδή και στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης.
Τον Απρίλιο του 2010 η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του European Offenders Employment Forum στη Valencia.

2011
Η ΑΡΣΙΣ εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στο ΔΙΣΥΝ (Δίκτυο Συνεργασίας για την Υποστήριξη των Νέων), στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2011 ημερίδα με θέμα «Διαδίκτυο και Νέοι». Στελέχη της οργάνωσης συμμετείχαν στη συντονιστική και επιστημονική επιτροπή καθώς και σε παρουσιάσεις και συντονισμούς στην ημερίδα.
Η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε στα Χανιά, στις 19 και 20 Μαρτίου 2011  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, την Εταιρεία Προσατσίας Ανηλίκων και άλλους τοπικούς φορείς. Στελέχη της ΑΡΣΙΣ, με θέμα εισήγησης “Πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική και στήριξη των παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες”, παρουσίασαν το μοντέλο παρέμβασης της οργάνωσης με εφήβους και νέους θύματα και θύτες και τις προτάσεις μας σε θέματα νομικής βοήθειας.
Η ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στις 9 ως 13 Μάιου σε συνέδριο - workshop που διοργανώθηκε στην Κατάνια της Ιταλίας, το οποίο διοργάνωσε η οργάνωση ICMC (International Catholic Migration Commission), στο πλαίσιο του προγράμματος DRIVE. Το συνέδριο είχε σαν τίτλο «Διακρατική Συνεργασία Μεταξύ ΜΚΟ σε Θέματα Διαφοροποίησης, Ταυτοποίησης και Εκτίμησης Ευαλωτότητας για Παραπομπές Προσφύγων»
Στέλεχος της ΑΡΣΙΣ συμμετείχε με εισήγηση “Παιδική Επαιτεία ως μορφή εκμετάλλευσης της παιδική εργασίας στα πλαίσια της εμπορίας ανθρώπων” στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στην Αθήνα, στις 9 και 10 Μαΐου 2011, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος BECAN Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect.
Στις 27-28 Μαΐου 2011 στέλεχος της ΑΡΣΙΣ εισηγήθηκε με θέμα “Νομιμοποίηση παραμονής αλλοδαπών ανηλίκων” στο σεμινάριο «JUST. Juvenile Justice. Development of child rights based methods of intervention to prevent juvenile crime and promote re-integration of young offenders», που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος "Prevention of and Fight against Crime" European Commission – Directorate General Justice Freedom and Security
Στις 24-26 Ιουνίου 2011 στέλεχος της ΑΡΣΙΣ εισηγήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το ΚΕΘΕΑ και το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Το θέμα της εισήγησης ήταν η «Πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλοδαπών ανηλίκων: Το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του».
Στις 21 και 22 Οκτώβρη η ΑΡΣΙΣ εκπροσωπήθηκε στο Λουξεμβούργο στο διεθνές συνέδριο και στη γενική συνέλευση των μελών της FEANTSA,  της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οργανώσεων που εργάζονται με και για τους Αστέγους. Το συνέδριο είχε φέτος ως θέμα "Ποιότητα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες για Αστέγους".
Στις 25-28 Οκτωβρίου η ΑΡΣΙΣ εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στο πλαίσιο ενός προγράμματος Grundtvig, στο οποίο η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει ως μέλος του Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχιας. Η συνάντηση είχε ως θέμα «A-Z- Good Practice on Volunteering for Social Inclusion” και σε αυτή συμμετείχαν επαγγελματίες και εθελοντές από Ιταλία, Ιρλανδία και Ελλάδα.
Στέλεχος της ΑΡΣΙΣ Αθήνας την εκπροσωπεί  στο Διοικητικό Συμβούλιο της FEANTSA, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους και συμμετείχε στη γενική συνέλευση των μελών της FEANTSA, καθώς και στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα την «Ποιότητα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες για Αστέγους», που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο τον Οκτώβριο του 2011
Στέλεχος της ΑΡΣΙΣ συμμετείχε στη διεξαγωγή έρευνας στην περιοχή της Αθήνας, στα πλαίσια της μελέτης  «Study on typology and policy responses to child begging in the EU (JLS/2009/ISEC/PR/008-F2)», καθώς και  του «Project “REVENI” Transnational monitoring of return procedures for Romanian and Bulgarian children», που συντονίζονται από το  Γραφείο Θεσσαλονίκης.
Στις 16-18 Νοεμβρίου η ΑΡΣΙΣ εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση του SCEP (Seperated Children European Programme), ενός δικτύου για την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και παιδιών που αποχωρίστηκαν από τις οικογένειές τους, στο Βερολίνο. Οι βασικές θεματικές ενότητες, στις οποίες κινούνται οι συναντήσεις είναι η εκτίμηση ηλικίας, η επιμέλεια ανηλίκων, η επιστροφή και ένταξη στη χώρα προέλευσης και η παράνομη διακίνηση. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από κρατικούς φορείς και ΜΚΟ από Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αγγλία, Ισπανία, Μάλτα, Βέλγιο. Έγινε ανταλλαγή πληροφορίας και τεχνογνωσίας, απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας του δικτύου και σχεδιασμός επόμενων βημάτων.
Στις 03 -06 Δεκεμβρίου 2011 η ΑΡΣΙΣ εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση του CLEARing Participation  - Active Citizenship for Sustainable Democracy, ενός δικτύου για τη προώθηση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, ως στρατηγική ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και την προάσπιση ίσων ευκαιριών, μέσα από παρεμβάσεις  ενδυνάμωσης σε τοπικό επίπεδο. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορες κοινωνικές οργανώσεις από Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό διαρκεί 18 μήνες και περιλαμβάνει 3 σεμινάρια, ένα σε κάθε χώρα η οποία συμμετέχει, και μία τελική διάσκεψη στην Πορτογαλία. Μέσα λοιπόν από μία εικονική διαδικτυακή πλατφόρμα θα γίνει η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, με επιστημονική υποστήριξη και στο τέλος θα δημοσιευτεί ένα πακέτο κατάρτισης της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι πολύ βοηθητικό για τέτοιου είδους συμμετοχικές διαδικασίες.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

2010
25 Μαίου διοργανώθηκε εκπαιδευτικό ανοιχτό σεμινάριο για τη βία ανηλίκων στο σχολικό περιβάλλον.
17-18 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε σεμινάριο για στελέχη κοινωνικών οργανώσεων με θέμα τα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τους μετανάστες.
6 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε ημερίδα για την αντιμετώπιση του φαινομένου των πρόωρων γάμων στις κοινότητες Ρομά.
10 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε ημερίδα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας  στα πλαίσια προγράμματος για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τους τρόπους προστασίας τους.
Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο διοργανώθηκαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κοινωνικών υπηρεσιών με θέμα τις μεθόδους προστασίας παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης και εμπορίας.
2011
Τον Οκτώβριο διοργανώθηκε διακρατική συνάντηση υπηρεσιών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος που είχε υλοποιηθεί με θέμα την ευπάθεια ανήλικων από τη Βουλγαρία ως θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί ως πλαίσιο τρίμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών του τμήματος Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ψυχολογίας Παντείου, καθώς επίσης της εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα το Τεχνολογικού Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας Αθηνών, Πατρών και Ηρακλείου Κρήτης και τέλος της δίμηνης πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τα τελευταία χρόνια η ΑΡΣΙΣ ανέλαβε σημαντικές εκδοτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες που εργάζονται με νέους και άτομα που πλήττονται από αποκλεισμό:
- Η σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Τα 54 άρθρα της σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ (Ιανουάριος 2009)
- Ο Οδηγός Κρατουμένων: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Κρατουμένων και Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης (Δεκέμβριος, 2008)
Συνταγές της Φυλακής: Συνταγές Μαγειρικής νέων κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Δεκέμβριος 2008)
- «Ο Σταθμός Εργασίας. Εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού» (Σεπτέμβριος 2008)
- Οδηγός για την Κινητοποίηση: Κριτήρια μέτρησης και μέθοδοι – εργαλεία κινητοποίησης ανέργου ατόμου (2008, σε συνεργασία με την οργάνωση «ΝΟΣΤΟΣ»).
- Οδηγός Προσέγγισης, Συμβουλευτικής και Ευαισθητοποίησης Εργοδοτών (Ιούνιος 2007)
- Δύο εκδόσεις ευαισθητοποίησης: Κραυγές στη σιωπή και Το τρένο της Ζωής με τις κρατούμενες των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και τους ανήλικους κρατούμενους στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
- Ελληνική μετάφραση του COMPASSa Manual on Human Rights Education with Young People ΠΥΞΙΔΑ Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες (Έκδοση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μη τυπική εκπαίδευση νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα)
- Προσεχής έκδοση της ελληνικής μετάφρασης εγχειριδίου για την κοινωνική εργασία του δρόμου (streetwork) του διεθνούς δικτύου DYNAMO
- Έκδοση ερευνητικών εργασιών με θέμα: α) τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας β) την ευπάθεια στην εκμετάλλευση και την εμπορία παιδιών από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Οι δράσεις της ΑΡΣΙΣ εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική δουλειά ενεργών πολιτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μας, συμμετέχοντας ως εκπαιδευτές ή/και εμψυχωτές σε εργαστήρια και δραστηριότητες της οργάνωσης και του ξενώνα. Μέσα στο 2011, απευθύνθηκαν στην ΑΡΣΙΣ με ενδιαφέρον για εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις της οργάνωσης 63 άτομα, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συναντήσεις γνωριμίας, υπογραφής αιτήσεων συνεργασίας και εκπαίδευσης.
Από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του 2011 εντάχθηκαν και συμμετέχουν σε δράσεις 34 εθελοντές και εθελόντριες. Οι δράσεις αυτές σήμερα είναι:
Εργαστήρι «Λόγος και Ύφασμα» στη γυναικεία φυλακή Θήβας
Δράση υποστήριξης και δημιουργικής έκφρασης με παιδιά στο δρόμο\
Ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών αυτών
Εργαστήρια θεάτρου και κρουστών
ενισχυτική διδασκαλία. δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και εξωτερικών δραστηριοτήτων στην Εστία Προσφύγων.
Δείτε τους οικονομικούς απολογισμούς:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.