Αναλυτική ενημέρωση για την ΑΡΣΙΣ υπάρχει στο: http://www.arsis.gr/

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στο:arsisathina@gmail.com, 2108259880
Επικοινωνήστε με την Εστία Προσφύγων στο:estiaprosfygon@gmail.com, 2109416210

Τραπεζικός Λογαριασμός για δωρεές - συνδρομές: ALPHA BANK 142 00 2002 00 8979
Τρέχοντας για τα παιδιά στο δρόμο: ALPHA BANK 142 00 2002 00 6623

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Επιστολή της ΑΡΣΙΣ στην Επιτροπή για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Η ΑΡΣΙΣ έστειλε την 1.11.2010 επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα, παρουσιάζοντας τις θέσεις και προτάσεις της.
Στην επιστολή αυτή η ΑΡΣΙΣ εστιάζεται σε ζητήματα που αφορούν την σωφρονιστική μεταχείριση και μετασωφρονιστική μέριμνα για ανηλίκους και νεαρούς ενηλίκους παραβάτες του νόμου.
Μεταξύ άλλων επισημαίνονται ότι:
- Το ζήτημα της βελτίωσης των συνθηκών κράτησης, δεν εντοπίζεται τόσο στο επίπεδο των νομοθετικών προβλέψεων όσο σε αυτό της νομοθετικής εφαρμογής, συνδέεται δε άρρηκτα με ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.
- Χρειάζεται να υπάρξουν προβλέψεις για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων (π.χ. σε θέματα υγείας, εργασίας, παιδείας, προστασίας από απέλαση, κ.α.
- Είναι ανάγκη να τεθούν οι νομικές βάσεις που θα προωθούν την σταδιακή κατάργηση του ποινικού σωφρονισμού και την αντικατάστασή του από άλλες μορφές αντιμετώπισης των εγκληματικών πράξεων των ανηλίκων. Αυτό θα μπορούσε σαφώς να αποτυπωθεί και στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου και να προωθεί αποτελεσματικά.

- Στην προοπτική κατάργησης του εγκλεισμού των ανηλίκων, η ΑΡΣΙΣ υποστηρίζει την προώθηση κατάλληλων δομών και υπηρεσιών στην βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας και αξιολόγησης. Σταθμίζοντας δε το κόστος λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων κράτησης, - κοινωνικό και οικονομικό- και το ενδεχόμενο οικονομικό κόστος αντικατάστασής τους από κατάλληλες εναλλακτικές δομές και υπηρεσίες, η ΑΡΣΙΣ θεωρεί πως ακόμα και οι παρούσες οικονομικές συγκυρίες δεν θα μπορούσαν να προβληθούν ως επιχείρημα για την μη υλοποίηση των δεύτερων.
- Κρίνεται πολύ σημαντική η ενίσχυση των προβλέψεων που αφορούν στην παροχή ενημέρωσης επί των δικαιωμάτων των νεαρών κρατουμένων και περαιτέρω της ενίσχυσης της παροχής νομικής βοήθειας για αυτούς, καθώς αυτή προβλέπεται μόνον σε σχέση με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ενώ δεν υφίσταται πρόβλεψη σχετική με την περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους κατά το στάδιο εκτέλεσης της ποινής. Επίσης  παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήματα γενικότερα σχετικά με την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας στους κατηγορούμενους ανηλίκους.
- Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα της μακρόχρονης παραμονής αλλοδαπών κρατουμένων μετά την ολοκλήρωση έκτισης της ποινής τους, για λόγους σχετιζόμενους με το ανέφικτο της απέλασής τους, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτοί υπάγονται σε καθεστώς διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο). Η έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών, ήτοι του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και της Εισαγγελίας, οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και συχνά η άγνοια των αρμοδίων σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα της κράτησης, οδηγεί σε κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικών προβλέψεων και των διεθνών συμβάσεων που η χώρα μας έχει κυρώσει.
- Τέλος, επισημαίνεται η απόλυτη αναγκαιότητα, υπό την πίεση των δυσμενέστατων συνθηκών επιβίωσης τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αποφυλακιζόμενοι ανήλικοι και οι νεαροί ενήλικες, να δημιουργηθούν άμεσα κατάλληλες δομές φιλοξενίας που έστω σε αρχικό στάδιο, θα κάλυπταν βασικές ανάγκες επιβίωσης τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.